Управление
За училището
История
Прием на ученици
Статии
Преподаватели
Ученици
Приятели
Адрес

Вестник "Щъркелово гнездо"
Извънкласни дейности
Клуб "Дебати"
Радио "Тиин тайм"

Канал #NeshoBonchev
За екипа
Членска анкета
Харесва ли ви дизайна на сайта ни?

Да

Не

Горе-долу

Трябва да влезете в профила си за да гласувате.

Клуб "Дебати"
През месец декември 2005г в СОУ” Нешо Бончев” - гр. Панагюрище бе създаден клуб “Дебати”.

Този клуб е всъщност един от седемте клуба, създадени по проект “Област Пазарджик – територия на активно младежко гражданство” .Проектът е финансиран от Германския фонд Маршал на САЩ и Балкански тръст за Демокрация.

Той е създаден за да търси решение на следните проблеми:
- Недостатъчно познаване на правата на човека и механизми за тяхната защита сред българските граждани, особено сред младежта
- Липса на достатъчно образователни проекти в областта на образованието за човешки права
- Ниско ниво на гражданско участие сред младите хора
- Необходимост от засилване присъствието на младежки лидери в обществения живот


Проектът е насочен към активни и мотивирани млади хора, преподаватели, експерти и журналисти. 
Клубове по гражданско участие освен в Панагюрище се създават в Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Батак и Ракитово. 


Основната цел е младите хора да усвоят умения за гражданско участие, водене на диалог с институциите в процеса на вземане на решения по въпроси, засягащи младежката политика и друга младежка проблематика. 


Основна задача на клубовете е да участват в планираните дейности по проекта, да популяризират идеите и целите на проекта и да мотивират нови желаещи да се включат. 


Очакваните резултати от реализацията на проекта са в няколко насоки:
- Да се подготвят преподаватели и експерти, които чрез съвременна методика да обучават ученици и екипи от млади хора по човешки права, социални и комуникативни умения.
- Обучени средношколци, които да иницират ученически и младежки клубове по европейско гражданство, в които да развиват знанията за граждански и човешки права, за активни форми на гражданско участие и умения за ефективно включване в живота на общината и региона.
- Разширяване на националната мрежа от ученически и младежки клубове за активно демократично гражданско общество. 


           Проектът стартира още през месец октомври 2005 г., когато бяха обучени бъдещите преподаватели и експерти, ръководители на клубовете. За клуб “Дебати” в СОУ “Нешо Бончев” бяха обучени преподавателките г-жа Р. Семова и г-жа П. Димитрова. Тяхното обучение беше в два етапа, проведени в гр. Велинград, организирано от експерти и с дейното участие на представители от Националната асоциация “ Дебати”.Разглежданите теми и тренинги бяха свързани с демократичното гражданство и методологията за обучение на ученици и екипи от млади хора по човешки права, социални и комуникативни умения. 
           След проведеното обучение на преподавателите клубът в СОУ “Нешо Бончев” бе създаден. Това стана и с активната подкрепа и съдействие на директора на училището г-жа Барова и г-жа Нора Кунчева – главен експерт образование в община Панагюрище. 
           Постоянен интерес към новосформирания клуб “Дебати” прояви уважаваният от цялата панагюрска общественост в-к “Оборище”. С подробни текстове и снимкови материали той отразяваше всяка дейност на клуба. С не по-малък интерес мероприятията на клуба във всеки свой брой отразяваше “Щъркелово гнездо” – училищния вестник на СОУ “Нешо Бончев”. 
           Скоро след учредяване на клуба на едно от поредните му сбирки  гости бяха г-жа Сийка Стоицева – началник отдел програми, проекти и международно сътрудничество към община Пазарджик и г-жа Н. Кунчева – главен експерт образование в община Панагюрище. Гостите бяха изненадани и очаровани от желанието на учениците дебатират по различни проблеми. 
           Четирима членове от клуба – Полина Мачеева, Дарин Димитров, Клементина Кърпарова и Теодора Йорданова преминаха тренинг “Практически форми на активно гражданско участие, симулация на институции, застъпнически кампании и лобиране”. Ролята на обучените младежи бе да създадат ядра в новосформираните клубове и да бъдат активни помощници на преподавателите. Нашите представители неколкократно показаха, че са наистина дейни, амбициозни млади хора с гъвкаво мислене, много знания и желание за работа. 
           В края на месец март 2006 г. всички участници от клуб “Дебати” участваха в тренинг, проведен в гр. Панагюрище на тема “Как да дебатираме? Правила и начини да побеждаваме в спора.”  Той бе проведен от програмния директор на асоциация “Дебати”- гр. Пловдив Трендафил Меретев и главен експерт образование в община Панагюрище г-жа Нора Кунчева. 
           Всички членове на клуб “Дебати” показаха на какво са способни на проведения дебат на тема “Образованието в България се нуждае от реформа”. Провеждането на дебата стана в края на месец април, но дотогава беше проведена доста предварителна работа и усилена подготовка. Разделянето на два отбора и защитаването на определена теза стимулираше участниците в търсене на колкото се може повече аргументи. Под ръководството на г-жа Р. Семова и г-жа П. Димитрова участниците в клуб “Дебати” се запознаха с методите на дебатиране по т. нар. polici формат, как се изграждат утвърждаващ и отрицаващ казус, как се провежда кръстосан разпит. Бяха направени и тренинги за дебатиране по различни теми. Особен интерес предизвика мини- дебатът” За и против униформите в училище”. Интересно за клуб “Дебати” бе и наблюдението на сесия на местния парламент. 
           Основният дебат по отношение реформите в българското образование предизвика интереса и на учители и на ученици. И двата отбора се представиха убедително, а  публиката беше тази, която избра победителя. 
           Като естествено продължение на публичните дебати в различните клубове бе проведената симулация на общински съвет в гр. Пазарджик с участието на младите хора.Главни действащи лица бяха участниците от клубовете “ Младежка гражданска активност”. А едни от най- активните участници бяха представителите на клуб “Дебати” към СОУ “Нешо Бончев”, за което получиха заслужени поздравления. 
           Симулацията имаше няколко основни цели – да популяризира гражданското участие на младите хора, да активизира гражданството и институциите в нужната посока и да подпомогне специализираната администрация при вземането на решения, по проблеми, които се отнасят до младежта. 
           Симулацията създаде условия млади хора и експерти заедно да разработят Проект за регионална стратегия за ефективна младежка политика и да го предложат за реално обсъждане от специализираната администрация. 
           След симулацията, проведена в гр. Пазарджик, бе приета заключителна декларация, съдържаща инициативи за развитие на регионалната младежка политика. Декларацията бе официално връчена на кмета на гр. Пазарджик и на областния управител.
Част от всичко това  бяха членовете на клуб “Дебати” към СОУ ”Нешо Бончев”. Наши представители присъстваха и на среща на кмета на гр. Пазарджик с ръководители на различни проекти и секции, за работа с младите хора. На тази среща официално им бяха връчени и сертификати за проведено обучение и участие в симулациите. 
           Обменът на информация между членовете на клубовете от различните градове става по електронен път, като за целта бе създаден и уебсайт на проекта “Младежка гражданска активност”. Младите хора имат възможност за пряко общуване като използват възможностите на информационните технологии. 
           Освен това обмен на информация и опит се извърши и чрез пряко наблюдение на дебат в гр. Пазарджик. Клуб “Дебати” от СОУ ”Нешо Бончев” и клубовете от останалите селища от проекта наблюдаваха дебат, организиран от един от най–старите пазарджишки клубове. Връзката на живо още повече мобилизира участниците и роди нови идеи за бъдещето.
Казаното до тук е илюстрация на това как училището и свързаните с него дейности могат до се превърнат в една желана територия за изява. Работата в клуб “Дебати” повиши социалната компетентност на младите хора, като предложи адекватни умения и възможности за изява и гражданско участие чрез провеждане в реални условия на практически форми. 


           Проектът “Област Пазарджик – територия на активно младежко гражданство” показва един модел но публично – частно партньорство между държавни институции, администрации, гражданско общество и бизнес. Този проект засили институционалната и обществена подкрепа за поставяне и разрешаване на проблемите на младите хора в регион Пазарджик. 
           Най–важният критерий за успеха е постигането на желаната промяна в дългосрочен план. Промяната започва с промяна в мисленето. Младите хора са адаптивни, търсещи личности и затова подобни проекти се посрещат с интерес и желание от тяхна страна. Подобни проекти, свързани с училището, наистина могат да го превърнат в една желана за изява територия.
           На настоящия етап клуб “Дебати” в СОУ ”Нешо Бончев” продължава да съществува макар и под малко по–различна форма, тъй като проектът вече е завършил и сега всичко зависи само от нас.
Целите, които си поставят участниците в клуба тази година, са главно усъвършенстване в областта на ораторското изкуство и умението да водим дебати, които под една или друга форма са част от нашето ежедневие.
           Ще бъде хубаво, ако този клуб се превърне в неизменна част от живота на нашето училище и за в бъдеще, защото за голяма част от аудиторията  сигурно е известно, че подобни клубове са емблемата на престижните училища в редица страни.           Тръгвайки към Европа и търсейки своето достойно място там, трябва да разберем, че училището и неговият облик до голяма степен ще ни помогнат да направим това с гордо вдигнати глави.
Стига всички ние – учители, ученици, политици и обикновени граждани да работим за това - училището да се превърне в една желана територия за изява на младите хора.
СОУ "Нешо Бончев" - гр. Панагюрище © 2007
Уеб дизайн, изработка на сайтове, изработка на онлайн магазини, интернет реклама - Netvision.bg
26,748 Уникални посещения